Waterpokken mazelen

Waterpokken mazelen
Waterpokken en mazelen zijn beide virale kinderziekten. Dit betekent dat deze ziekten voornamelijk voorkomen bij kinderen, veroorzaakt worden door een bepaalde virusinfectie en er geen medicijnen zijn voor deze ziekten. Wel zijn er vaccins beschikbaar om het kind te beschermen tegen de kinderziekten, door het afweersysteem te verbeteren. Op deze pagina lees je meer over de kinderziekten waterpokken en mazelen.

Mazelen

De mazelen is een besmettelijke kinderziekte, die zich kenmerkt door koorts en hoesten. Zo begint deze ziekte met veel keelpijn, een hoge koorts, hoesten, rode ogen en een loopneus. Daarnaast hebben kinderen met de mazelen witte en rode vlekjes op het lichaam, die vaak beginnen achter de oren en bij de haargrens en zich langzaam uitspreiden over de rest van het lichaam. Na vijf dagen verdwijnen de meeste vlekjes weer en daalt de koorts, waarna de kinderziekte weer langzaam verdwijnt.

Als kinderen veertien maanden oud zijn, krijgen ze een vaccinatie tegen de bof, de mazelen en rode hond. Deze vaccinatie wordt ook wel de BMR-prik genoemd. Is je kind niet gevaccineerd met deze BMR-prik of heeft het vaccin niet de juiste effecten bereikt, dan kan je kind alsnog de mazelen krijgen. Zo verspreidt het virus zich via de lucht, bijvoorbeeld door middel van hoesten, niezen en praten.

Waterpokken
Ook waterpokken is een zeer besmettelijke kinderziekte. Deze ziekte verspreidt zich, net als de mazelen, via de lucht door middel van hoesten, niezen en praten. Het verschil tussen waterpokken en de mazelen is dat kinderen met waterpokken over het algemeen geen ziek gevoel hebben. Er kan sprake zijn van koorts, griep en verkoudheid, maar dit is vaak minder erg dan bij kinderen met de mazelen. Daarnaast hebben kinderen met waterpokken andere soorten vlekjes op het lichaam. Deze vlekje starten namelijk op de romp, om zich vervolgens verder over het lichaam te verspreiden. Daarnaast jeuken de vlekjes van waterpokken ontzettend, in tegenstelling tot de vlekjes van de mazelen. Ook hebben de vlekjes van de waterpokken een doorzichtige of troebele vloeistof als blaasjes, terwijl de vlekjes van de mazelen dit niet hebben.

Het grootste verschil tussen waterpokken en de mazelen, is dat de vaccinatie voor waterpokken niet verplicht is. Als je als ouder wil dat jouw kind een vaccin krijgt tegen waterpokken, is dit dan ook je eigen verantwoordelijkheid. Dit is de reden dat er maar weinig kinderen gevaccineerd zijn tegen de waterpokken, waardoor er veel meer kinderen die te maken krijgen met deze kinderziekte dan met de kinderziekte de mazelen, waar de meeste kinderen tegen beschermd zijn.